Kan terapi hjälpa?

Många som lider av ett missbruk har svårt att komma tillrätta med det på egen hand. Detta är inte alls särskilt konstigt, eftersom hjärnans belöningssystem är komplext och utsöndrar starka signalsubstanser. Något som blir allt vanligare i samhället är terapi som ett sätt att få bukt med olika former av missbruk. Detta har visat sig ge positiva resultat, även om det fortfarande krävs en hel del forskning för att utveckla terapiformerna. Ett problem när det gäller all form av missbruk är att det första steget är svårt att ta, alltså att få missbrukaren att inse att han eller hon har ett problem. Det kan dröja lång tid innan man som missbrukare till exempel börjar gå i terapi, och det krävs oftast att anhöriga engagerar sig och hjälper till.

Terapi kan vara en bra hjälp vid missbruksproblem

Terapi för att hjälpa missbrukare

Den typ av terapi som man brukar använda för att hjälpa missbrukare kallas för KBT, kognitiv beteendeterapi. Denna terapiform har vi kunnat läsa mycket om i media under de senaste åren, och i viss utsträckning har den kommit att ersätta det vi kallar psykodynamisk terapi. KBT går kortfattat ut på att man fokuserar på ett specifikt beteende man vill komma tillrätta med. Man försöker helt enkelt få en person att fungera på ett hälsosamt sätt, snarare än att gräva djupt ner i det förflutna. KBT som terapi handlar mycket om att göra patienten medveten om sitt eget beteende och varför han eller hon beter sig på ett visst sätt. Tillit mellan terapeut och patient är otroligt viktigt och en grundförutsättning för att denna form av terapi ska vara framgångsrik.

KBT är en terapiform som ofta används när det gäller missbruksproblem eller fobier. Det är inte helt ovanligt att till exempel rollspel ingår som ett moment i terapin, i syfte att göra patienten mer medveten om sina beteenden och vilka riskfaktorer det finns.