Organisationen Sanon i Sverige

Missbruk i olika former existerar överallt, och mycket tyder på att denna problematik ökar. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att människor i högre utsträckning faktiskt missbrukar saker, utan det kan ha att göra med att medvetenheten om missbruk ökar. För bara några årtionden sedan såg man missbruk och missbrukare på ett helt annat sätt än de flesta av oss gör idag. Vissa former av missbruk fanns inte ens ur ett vetenskapligt perspektiv, eftersom kunskapen om vad som orsakar ett missbruk var dålig. Idag finns det en mängd olika föreningar för missbrukare och dess anhöriga, som till exempel Sanon. Sanon är en organisation för anhöriga till sexmissbrukare, eller andra som på något sätt fått problem på grund av någon annans sexmissbruk. Eftersom denna typ av missbruk ännu inte fått så stor uppmärksamhet så är organisationen bakom Sanon i Sverige än så länge relativt liten.

Sanon gör så att anhöriga till missbrukare kan få hjälp

Sanon och hur man får hjälp

Sanon är som sagt en organisation för anhöriga till sexmissbrukare, snarare än en förening som syftar till att hjälpa sexmissbrukare att komma till rätta med sitt missbruk. Just anhöriga är faktiskt en utsatt grupp när det gäller all form av missbruk, och det kan vara skönt att få stöd om man har någon närstående som har problem. Organisationer som Sanon finns också när det gäller annat missbruk, som till exempel alkoholism eller spelmissbruk.

Ett av syftena med organisationer som Sanon är att få utsatta anhöriga att gå vidare och må bättre. Att vara närstående till en missbrukare kan vara svårt och förvirrande och ofta är det svårt att veta exakt vilken typ av hjälp man kan behöva. Hos Sanon får man för det första hjälp att få klarhet i vad det är man egentligen känner och hur man mår. Att få tala med experter på området och få stöd av andra som går eller har gått igenom samma sak är viktigt, särskilt eftersom missbruk i alla dess former ofta är förknippat med skamkänslor.