Hur uppstår ett missbruk?

Att vara missbrukare är ofta oerhört jobbigt på flera plan. Dels har man själva missbruket, vare sig det handlar om spel, alkohol, sex eller shopping. Samtidigt så är missbruk i alla dess former fortfarande väldigt förknippat med skam, även om detta minskar i takt med att vi vet mer om varför ett missbruk uppstår och hur man får bukt med det. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att man kan missbruka vad som helst. Vi förknippar det kanske främst med substanser som alkohol och droger, men på senare år har det också blivit vanligt att tala om missbruk av saker som att shoppa, äta eller spela. Men varför börjar man egentligen att missbruka något, och är det något som alla kan råka ut för?

Missbruk och vad som styr vårt belöningssystem

Missbruk och hur det uppstår

Missbruk handlar till stor del om belöningar. Hjärnans belöningssystem utsöndrar signalsubstansen dopamin när vi gör vissa saker. Det kan vara att vinna på ett spel eller äta något gott. Att dessa saker kan vara njutningsfulla har alla upplevt, men problemet börjar när hjärnans synapser ändras och vi får svårt att uppleva njutning om vi inte ägnar oss åt till exempel spel. När detta inträffar, man brukar säga att vårt belöningssystem blir kidnappat, har man hamnat i ett missbruk. Det är väldigt svårt att ta sig ur detta, eftersom våra signalsubstanser är mycket starka.

Man brukar säga att en missbrukare aldrig kan avsluta sitt missbruk fullständigt. Man talar om nyktra alkoholister snarare än att säga att någon inte längre är alkoholist. Forskningen på detta område går dock framåt, och det är möjligt att vi i framtiden vet hur man ”botar” missbruksbeteenden för gott. Kan då alla bli missbrukare? Det korta svaret är ja, även om ärftlighet i hög grad styr vem som blir missbrukare. En del har alltså lättare för att utveckla missbruksbeteenden än andra. En annan sak som styr är kultur. I vissa länder anses man vara missbrukare om man dricker ett glas vin om dagen, medan detta är fullständigt acceptabelt i andra kulturer.